ZAO en aromatherapie in het verpleeghuis:

ZAO staat voor zintuiglijke ontspanning en activering.
De zintuigen zoals gevoel, smaak, reuk, gezicht en gehoor en het evenwichtsorgaan nemen af naarmate we ouder worden.

In de zorgverlening kunnen we, door een doeltreffende stimulering van de verschillende zintuigen, helpen de communicatie te bevorderen.


Creativiteit: durven iets anders te doen.


Het is opmerkelijk als we te maken hebben met kleine kinderen. Intensief knuffelen (tast) of een liedje zingen (gehoor) zijn methoden om een kind over een vervelend moment heen te helpen. We gebruiken de meest vreemde capriolen om een kind dat verdrietig is of pijn heeft af te leiden. Als het om ouderen gaat, die niet in staat zijn negatieve momenten te overbruggen met positieve zelf communicatie en daardoor emotioneel uit hun evenwicht te raken, blijkt het echter veel moeilijker om dezelfde creativiteit aan de dag te leggen.

ZAO en aromatherapie kan daarbij zeker ondersteunend zijn.
Wat kan aromatherapie toevoegen op het gebied van ZAO?

Omdat aromatherapie verschillende ingangen kan benutten kan er op elk zintuig ingespeeld worden.
Denk maar aan: -massage (tast en ogen)
-verdamping (neus en fijne associaties)
-muziek (de oren en de mond, mee zingen, neuriën)

Programma:
Wat is ZAO en hoe kan ik het in de praktijk toepassen.
Wat is aromatherapie en de toepassing daarvan.
Welke oliën zijn geschikt om in te zetten.
Wat zijn geschikte materialen en hoe kom ik eraan.
Het aanleren van een hand of voetmassage.
Het maken van een ZAO plan.
Wat zijn voorkeurszintuigen?
Oefeningen om te ontspannen.

Duur: 3 middagen of avonden inclusief koffie en thee
Aanvangsdata: zie agenda of bel 06-18201519